Lumilapio 2013

Lumilapio-palkinto

Helsingin huumepoliisia käsittelevä juttusarja, Minna Passi ja Susanna Reinboth, Helsingin Sanomat

Helsingin Sanomien toimittajat Susanna Reinboth ja Minna Passi ovat tehneet perusteellista selvitystyötä Helsingin huumepoliisin ja sen päällikön toimista. Jutuissa paljastetaan muun muassa poliisin poikkeuksellisia käytäntöjä tietolähdetoiminnassaan. Työ on tuottanut suuren määrän vakuuttavia omia uutisia aiheesta, josta on erittäin hankala saada todennettua tietoa. Poliisin oman toiminnan lainmukaisuuden ja asiallisuuden tutkiminen on vaikea ja yhteiskunnallisesti merkittävä aihe. Toimittajat ovat käyttäneet tehokkaasti laajaa ja monipuolista lähdeverkostoa. He myös avaavat esimerkillisellä tavalla lähteiden käyttöä yleisölleen.

Jääraappa

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran Oiva-palvelu

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira avasi vuonna 2013 nettipalvelun, jossa kuka tahansa voi perehtyä kuntien elintarvikevalvonnan raportteihin. Täydentyvä ja laajentuva Oiva-palvelu on erinomainen esimerkki viranomaistoiminnan läpinäkyvyyden lisäämisestä. Avoimesta tietokannasta on hyötyä sekä journalisteille että ennen kaikkea yleisölle. Palkinnon myötä yhdistys kannustaa muitakin viranomaisia lisäämään avoimuutta ja tuomaan tietoa kansalaisten saataville helposti käsiteltävässä muodossa.

Finalistit 2013

Taneli Koponen, Aamulehti: Armeijan lait

Aamulehden toimittaja Taneli Koponen on selvittänyt sinnikkäästi puolustusvoimien rahankäyttöä, sen taloushallinnon puutteita sekä vuodesta toiseen jatkuneita epämääräisiä käytäntöjä. Koponen todentaa omin tutkimuksin, laskelmin ja asiantuntijoiden avulla, että osa puolustusvoimien taloudenpidosta on huolimatonta, tuhlailevaa ja säännöistä piittaamatonta – samaan aikaan, kun armeijan pitäisi olla tiukalla säästökuurilla. Koponen on tehnyt pitkäjänteistä työtä ja onnistuu erinomaisesti konkretisoimaan vaikeasti lähestyttävän instituution sisäisiä asioita. Hän testasi jutunteossa myös esimerkillisesti julkisuuslain voimaa.

Anne Ali-Hokka ja Oili Orispää, A-studio, Yleisradio: Arvokas vanhuus – juttusarja ja verkkokokonaisuus

A-studion toimittajat tarttuivat tärkeään ja ajankohtaiseen aiheeseen oivaltavalla tavalla. He pyysivät yleisöä lähettämään omia kertomuksiaan vanhustenhoidon tilasta Suomesta. Tämä joukkoistamiseksi kutsuttu menetelmä tuotti valtavan aineiston. Toimittajat suodattivat kertomusmassasta sarjan koskettavia, mutta samalla analyyttisia tv- ja verkkojuttuja. Anne Ali-Hokan ja Oili Partasen työ muodosti selkeän kokonaisuuden, jossa pyrittiin luomaan kokonaiskuva vanhushuollon ja vanhusten elämän erilaisista ongelmista. Toimittajat haastoivat päättäjät vastaamaan epäkohtiin ja juttusarja herätti huomiota maan ylintä johtoa myöten.

Susanna Reinboth ja Minna Passi, Helsingin Sanomat: Helsingin huumepoliisia käsittelevä juttusarja

Helsingin Sanomien toimittajat Susanna Reinboth ja Minna Passi ovat tehneet perusteellista selvitystyötä Helsingin huumepoliisin ja sen päällikön toimista. Jutuissa paljastetaan muun muassa poliisin poikkeukselliset käytännöt tietolähdetoiminnassaan. Työ on tuottanut suuren määrän skuuppeja eli omia uutisia. Poliisin oman toiminnan lainmukaisuuden ja asiallisuuden tutkiminen on vaikea ja yhteiskunnallisesti merkittävä aihe. Ansiokkaassa juttusarjassa tukeudutaan tutkivan toimittajan perustyökaluun: laajaan ja monipuoliseen lähdeverkostoon. Toimittajat myös avaavat lähteiden käyttöä yleisölleen esimerkillisellä tavalla.

Jani Parkkari, Iltalehti: Huumeiden Amazon

Iltalehden toimittaja Jani Parkkari kuvaa ansiokkaasti verkossa käytävää suomalaista huumekauppaa. Toimittaja ei ole tyytynyt viranomaistietoon, vaan on mennyt suoraan sinne, missä huumekauppaa tehdään. Artikkelissa selvitetään anonyymin kaupan ja viestinnän mahdollistavan Tor-verkon pimeää puolta. Selvityksen keskiössä ovat suomalaiset myyjät, ostajat ja huumekaupan mekanismit. Juttu avaa haastavaa aihetta perusteellisesti, mutta samaan aikaan laajalle yleisölle ymmärrettävästi.

Tuomas Peltomäki, Helsingin Sanomat: Lobbaajien verkosto –juttusarja ja verkkokokonaisuus

Helsingin Sanomien toimittaja Tuomas Peltomäki on laajassa lobbausselvityksessään sukeltanut suoraan datajournalismin ytimeen. Hän hankki neljännesmiljoona datariviä tietoa siitä, miten eri tahoja kuullaan ministeriöissä ja eduskunnan valiokunnissa. Aineiston käsitteleminen vaati valtavasti työtä eikä se olisi ollut mahdollista ilman datajournalismin osaamista. Peltomäki onnistui tuottamaan uutta, yhteiskunnallisesti tärkeää tietoa. Verkostoanalyysi paljastaa muun muassa sen, että elinkeinoelämän ääntä kuullaan päätöksenteossa poikkeuksellisen paljon. Peltomäen metodissa on paljon opittavaa muille tutkiville journalisteille.

Tuomo Pietiläinen ja tutkiva työryhmä, Tampereen yliopisto, Into Kustannus Wahlroos: epävirallinen elämäkerta

Tampereen yliopiston journalismin opiskelijoiden ja vierailijaprofessori Tuomo Pietiläisen ryhmätyönä valmistunut kirja pankkimies Björn Wahlroosin rikastumisen dynamiikasta on nautittavaa ja valaisevaa luettavaa. Sen tekemisessä on käytetty laajasti sekä perinteisiä että uusia tutkivan journalismin metodeja. Projekti on hyvä esimerkki siitä, millaista tulosta yhteistyöllä voi saavuttaa tutkivassa journalismissa. Kirja perustuu suureen määrään haastatteluja ja arkistolähteitä. Työryhmä kehitti uuden tavan käsitellä suuria tietomassoja tietotekniikan avulla, mistä on jatkossa hyötyä myös muille journalisteille.